Om oss

1989 köpte vi vår avstyckade skånegård som byggdes under slutet av 1700-talet. Vi har renoverat husen på gården löpande under åren. Under det förra året förvandlade vi ett stökigt förråd till en gårdsbutik, där vi idag säljer viltkött.

Många konsumenter frågar idag efter viltkött och det är svårt att få tag på olika styckningsdetaljer. Dessutom brukar jägarna själva behålla det vilt som de har fält. Vi bestämde oss för att prova att sälja viltkött som givetvis är från godkända skånska slakterier där köttet är veterinärbesiktigat. Vi strävar efter att ha ett stort sortiment av viltkött.

Anledningar till att vi äter viltkött är många:

  • Köttet är närproducerat
  • Vilda djur föds fria, lever fria i skog och mark
  • Vilda djur blir inte stressade inför slakten
  • Vilda djur väljer själva vad de äter
  • Viltkött är klimatsmart kött. Djuren betar inte på bearbetad mark och har inte transporterats långa vägar för slakt
  • Viltkött innehåller högre halt av mineraler som järn och zink, än annat kött
  • Viltkött är magert och proteinrikt
  • Viltkött är fritt från antibiotika och andra tillsatser

Jan och Carina Lundh